Kampaň: SSHR - Moje rezerva!!!

Reportáž TV NOVA, kde SSHR pomáhá obci Píšť

Odvoz nafty

Aktuality

Cvičení ZDROJE 2018

8. listopadu 2018

Ve dnech 6 až 7. listopadu 2018 proběhlo společné vnitrostátní vícestupňové cvičení Správy ZDROJE 2018, tentokrát zaměřené na řešení krizových situací, kdy vlivem dlouhodobě nepříznivé povětrnostní situace a vydatných srážek nad střední Evropou, postihly Českou republiku záplavy. Nejvíce byly záplavami postiženy Olomoucký, Středočeský a Zlínský kraj. Cvičení se tedy zúčastnily Krajské úřady těchto postižených krajů a obce s rozšířenou působností Olomouc, Přerov, Beroun, Kralupy nad Vltavou, Zlín a Valašské Meziříčí. Cvičení řídil předseda Správy státních hmotných rezerv Pavel Švagr. Cílem cvičení bylo procvičit koordinaci vyžadování a poskytování věcných zdrojů za krizových stavů, s využitím informačního systému Krizkom. Během dvoudenního cvičení se řešily jednak problémy, jako např. evakuace obyvatel ze zasažených území, zajištění náhradního ubytování a dodávek pitné vody, zajištění náhradních zdrojů elektrické energie a poškozených mostů a nakonec odstranění samotných následků povodní.

Zasedání Vědeckého grémia tentokrát u Záchranného útvaru HZS ČR Hlučín

24. října 2018

Dne 23.10.2018 se konalo výjezdní zasedání Vědeckého grémia v areálu Záchranného útvaru HZS ČR v Hlučíně. Velitel útvaru plukovník Radim Řehulka seznámil členy grémia s aktuální situací jednotky, dotknul se historie jejího vzniku i členění těchto speciálních záchranných praporů v rámci ČR a nechyběl ani výčet důležitých ekonomických aspektů. Dále následovala diskuze, kde zejména předsedové Správ státních hmotných rezerv České a Slovenské republiky debatovali nad možnostmi společné kooperace. Pro účastníky grémia byla připravena rozsáhlá prohlídka těžké zásahové techniky, kterou používá Záchranný útvar HZS ČR. Útvar má k dispozici rovněž techniku SSHR jako například vyprošťovací kontejner, dekontaminační zařízení a velkokapacitní čerpadla, které Česká republika nabídla Thajsku při záchraně mladých fotbalistů uvězněných v zatopené jeskyni.

Ukázka zásobování obyvatel pitnou vodou

12. září 2018

V Poříčí nad Sázavou Správa státních hmotných rezerv ukázala, jak funguje úpravna pitné vody a zásobování obyvatel pitnou vodou s pomocí cisteren.

Cvičení Blackout proběhlo podle plánu. Na vyhodnocení získaných poznatků je ale ještě brzy.

5. září 2018

Cílem celokrajského cvičení „Blackout 2018“ bylo přezkoušet připravenost a akceschopnost složek IZS, orgánů krizového řízení a dalších vybraných orgánů a organizací ve Středočeském kraji na řešení dopadů krizové situace. „Vyhodnocení poznatků, které jsme během cvičení získali, ukáže dopady takovéto krizové situace na základní životní potřeby obyvatelstva a infrastrukturu v kraji. Závěry z cvičení pak přispějí k zabezpečení vlastních potřeb kraje v oblasti energetické soběstačnosti cestou mobilních náhradních zdrojů elektrické energie a je nutné je promítnout do akčního plánu územní energetické koncepce Středočeského kraje,“ zdůraznila hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO 2011), která je předsedkyní bezpečnostní rady a krizového štábu kraje.

Další aktuality >

1 2 3
ilustrace