Kampaň: SSHR - Moje rezerva!!!

Reportáž TV NOVA, kde SSHR pomáhá obci Píšť

Odvoz nafty

Aktuality

SSHR musela kvůli závadě v systému NEN zrušit zakázku na obměnu cukru

18. února 2019

Dne 17. 2. 2019 obdržela Správa státních hmotných rezerv informaci z Národního elektronického nástroje (NEN) o technické chybě v systému NEN, kvůli které nebyly zveřejněny některé dokumenty na profilech zadavatelů a zároveň mohlo dojít i k poškození některých souborů v již odeslaných nabídkách dodavatelů. Tento problém se bohužel zásadním způsobem dotkl i administrované veřejné zakázky 17-147.2 Cukr krystal - obměna zásoby HR cukru krystalu. Jelikož informace o této chybě byla Správě doručena jen 13 hodin před koncem lhůty pro podání nabídek, nebylo již možné zajistit prodloužení této lhůty a vzniklou situaci napravit. Správa proto byla nucena tuto zakázku zrušit. Zakázka na obměnu cukru ale bude v nejbližší době vyhlášena znovu a ve stejném znění.

Jednání o další spolupráci mezi VTÚ s.p. a SSHR

11. února 2019

Dne 6.2. 2019 se uskutečnilo na Správě státních hmotných rezerv neformální pracovní jednání s předsedou SSHR Pavlem Švagrem a ředitelem Vojenského technického ústavu s.p. Jiřím Protivou. Hlavním tématem jednání bylo pokračování další spolupráce v letošním roce 2019 mezi SSHR a VTÚ s.p. a také rozsáhlá diskuze o nových trendech v bezpečnostní politice, jak České republiky, tak ostatních států. „Velmi oceňuji dosavadní spolupráci s Vojenským technickým ústavem a jsem rád, že v tomto roce budeme pokračovat a nadále tak využívat vysokou profesionalitu a schopnosti státního podniku VTÚ“, řekl předseda Správy Pavel Švagr.

Poslední krok k obdržení certifikátu ISO 9001

11. února 2019

Dne 8.2.2019 proběhl na Správě státních hmotných rezerv certifikační audit k udělení certifikace ISO 9001 pro Systém managementu kvality řízení. Tímto SSHR plní usnesení vlády ČR v návaznosti na metodiku ministerstva vnitra. Vydáním toho certifikátu se Správa zařadí mezi 12 služebních úřadů z celkového počtu 229 úřadů, které tento nebo obdobný certifikát získaly.

Vědecké grémium o problematice sucha

7. února 2019

Dne 5.2.2019 se uskutečnilo další zasedání Vědeckého grémia, a to tentokrát na domácí půdě v sídle Správy státních hmotných rezerv. Grémium tradičně připravil a vedl doc. Ing. Dušan Vaněk a nosným tématem byl aktuální environmentální problém sucha. Na grémium včetně klasické členské sestavy byli přizvaní odborní hosté dr. Pavel Punčochář a dr. Václav Cílek a řada dalších čelných představitelů Správy. Dr. Punčochář se věnoval zejména tématu vodního hospodářství a vodní problematiky celkově. Naznačil všechna úskalí sucha, a jaké jsou možnosti alespoň částečné eliminace v České republice. Dr. Cílek renomovaný český geolog, spisovatel a glosátor aktuálních témat, se věnoval ve svém vystoupení s filozofickým přesahem jednak environmentálním problémům a jednak aspektům tzv. psychologii davu, krizovému managementu a obecné predikci na desítky let dopředu.

Další aktuality >

1 2 3
ilustrace