Kampaň: SSHR - Moje rezerva!!!

Reportáž TV NOVA, kde SSHR pomáhá obci Píšť

Odvoz nafty

Aktuality

Ukázka zásobování obyvatel pitnou vodou

12. září 2018

V Poříčí nad Sázavou Správa státních hmotných rezerv ukázala, jak funguje úpravna pitné vody a zásobování obyvatel pitnou vodou s pomocí cisteren.

Cvičení Blackout proběhlo podle plánu. Na vyhodnocení získaných poznatků je ale ještě brzy.

5. září 2018

Cílem celokrajského cvičení „Blackout 2018“ bylo přezkoušet připravenost a akceschopnost složek IZS, orgánů krizového řízení a dalších vybraných orgánů a organizací ve Středočeském kraji na řešení dopadů krizové situace. „Vyhodnocení poznatků, které jsme během cvičení získali, ukáže dopady takovéto krizové situace na základní životní potřeby obyvatelstva a infrastrukturu v kraji. Závěry z cvičení pak přispějí k zabezpečení vlastních potřeb kraje v oblasti energetické soběstačnosti cestou mobilních náhradních zdrojů elektrické energie a je nutné je promítnout do akčního plánu územní energetické koncepce Středočeského kraje,“ zdůraznila hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO 2011), která je předsedkyní bezpečnostní rady a krizového štábu kraje.

SSHR se účastní cvičení Blackout 2018

4. září 2018

Dnes začalo ve Středočeském kraji cvičení Blackout 2018. „Cílem taktického cvičení je prověřit připravenost orgánů krizového řízení a dalších vybraných subjektů a organizací na plošný výpadek dodávek elektřiny, takzvaný Blackout. Elektrická energie ale vypnuta během cvičení nebude. Občané kraje se tak nemusí ničeho obávat,“ zdůraznila hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO 2011), která je zároveň předsedkyní Bezpečností rady kraje. Do celokrajského cvičení, které bude z hlediska svého rozsahu patřit v dosavadní historii kraje k největším, jsou zapojeny složky IZS, obce s rozšířenou působností, oblastní nemocnice i ústřední správní úřady a státní organizace. Cvičení se bude odehrávat na pracovištích krizových štábů jednotlivých složek IZS i v terénu.

Správa na akci Pyrocar 2018

21. srpna 2018

Ve dnech 17. a 18. srpna se konal veletrh hasičské a záchranářské techniky Pyrocar na letišti v Přibyslavi. Správa státních hmotných rezerv zde vystavovala techniku pro krizové situace jako je aktuální extrémní sucho nebo povodně. Mezi tyto krizové pohotovostní zásoby patří autocisterny na pitnou vodu nebo elektrocentrály. Dále jsme představili kontejner nouzového přežití, pojízdnou chemickou laboratoř a vyprošťovací kontejner, které má ve své správě HZS ČR. Prostor dostali i naši nejmenší, aby nám nakreslili autocisternu na pitnou vodu. Na stánku nás navštívil také starosta obce Píšť v Moravskoslezském kraji Daniel Fichna, kam letos na jaře Správa zapůjčila dvě autocisterny (o objemu 8 m3), dva přívěsy a sedm kontejnerů na pitnou vodu, jelikož v obci vyschly studny a hrozilo, že na Velikonoce zůstane 2 000 lidí bez pitné vody.

Další aktuality >

1 2 3
ilustrace