Kampaň: SSHR - Moje rezerva!!!

Reportáž TV NOVA, kde SSHR pomáhá obci Píšť

Odvoz nafty

Aktuality

Jednání o další spolupráci mezi VTÚ s.p. a SSHR

11. února 2019

Dne 6.2. 2019 se uskutečnilo na Správě státních hmotných rezerv neformální pracovní jednání s předsedou SSHR Pavlem Švagrem a ředitelem Vojenského technického ústavu s.p. Jiřím Protivou. Hlavním tématem jednání bylo pokračování další spolupráce v letošním roce 2019 mezi SSHR a VTÚ s.p. a také rozsáhlá diskuze o nových trendech v bezpečnostní politice, jak České republiky, tak ostatních států. „Velmi oceňuji dosavadní spolupráci s Vojenským technickým ústavem a jsem rád, že v tomto roce budeme pokračovat a nadále tak využívat vysokou profesionalitu a schopnosti státního podniku VTÚ“, řekl předseda Správy Pavel Švagr.

Poslední krok k obdržení certifikátu ISO 9001

11. února 2019

Dne 8.2.2019 proběhl na Správě státních hmotných rezerv certifikační audit k udělení certifikace ISO 9001 pro Systém managementu kvality řízení. Tímto SSHR plní usnesení vlády ČR v návaznosti na metodiku ministerstva vnitra. Vydáním toho certifikátu se Správa zařadí mezi 12 služebních úřadů z celkového počtu 229 úřadů, které tento nebo obdobný certifikát získaly.

Vědecké grémium o problematice sucha

7. února 2019

Dne 5.2.2019 se uskutečnilo další zasedání Vědeckého grémia, a to tentokrát na domácí půdě v sídle Správy státních hmotných rezerv. Grémium tradičně připravil a vedl doc. Ing. Dušan Vaněk a nosným tématem byl aktuální environmentální problém sucha. Na grémium včetně klasické členské sestavy byli přizvaní odborní hosté dr. Pavel Punčochář a dr. Václav Cílek a řada dalších čelných představitelů Správy. Dr. Punčochář se věnoval zejména tématu vodního hospodářství a vodní problematiky celkově. Naznačil všechna úskalí sucha, a jaké jsou možnosti alespoň částečné eliminace v České republice. Dr. Cílek renomovaný český geolog, spisovatel a glosátor aktuálních témat, se věnoval ve svém vystoupení s filozofickým přesahem jednak environmentálním problémům a jednak aspektům tzv. psychologii davu, krizovému managementu a obecné predikci na desítky let dopředu.

První z osmi obcí, které od listopadu bojovaly s nedostatkem vody, vrací zapůjčenou techniku

6. února 2019

V obci Nedašov na Zlínsku už zase funguje podzemní vrt, který napájí místní vodovod. Obec proto mohla vrátit Správě státních hmotných rezerv zapůjčenou techniku. Autocisterna ze státních rezerv pomáhala v Nedašově zajistit zásobování pitnou vodou od poloviny prosince. Díky vydatnému sněžení se během ledna podařilo zásoby spodní vody doplnit natolik, že vrt opět začal fungovat. „V dalších sedmi obcích, které mají i během zimy problémy se suchem, se ale stav zatím nezlepšil a techniku SSHR nadále využívají,“ doplnil předseda SSHR Pavel Švagr.

Další aktuality >

1 2 3
ilustrace