Kampaň: SSHR - Moje rezerva!!!

Reportáž TV NOVA, kde SSHR pomáhá obci Píšť

Odvoz nafty

Aktuality

Technika SSHR stále pomáhá v obci Píšť

13. června 2018

Předseda SSHR Pavel Švagr navštívil obec Píšť v Moravskoslezském kraji, která se už od Velikonoc potýká s následky extrémního sucha. Když obci vyschly podzemní vrty, které plnily místní vodovod, poslala sem Správa státních hmotných rezerv dvě autocisterny (o objemu 8 m3), dva přívěsy a sedm kontejnerů na pitnou vodu. „ Chceme si přímo v terénu ověřit, jak je technika SSHR využívána a co by bylo případně ještě možné zlepšit,“ upřesnil Pavel Švagr. V tuto chvíli využívá obec především dvě autocisterny, kterými plní místní vodojem. Vodu do něj přivážejí z okolních obcí. Podle člena rady Sdružení obcí Hlučínska a starosty Ludgeřovic Daniel Havlíka trápí extrémní sucho především malé obce, které nemají vybudovaný vodovod a musí se spoléhat pouze na studny.

Prezident německé THW navštívil sklady SSHR

4. června 2018

Do skladu SSHR v Doksech u Máchova jezera přijel prezident německé organizace THW (Technische Hilfswerk) Albrecht Broemme. Prohlédl si uskladněné provizorní silniční mosty a ve vedlejším skladu v obci Okna se zajímal také o železniční přemostění. Tato zařízení totiž v jejich německých skladech nemají. Akce se zúčastnili také pracovníci z Ministerstva dopravy.

SSHR monitoruje situaci na trhu s benzínem v České republice

1. června 2018

Předseda SSHR Pavel Švagr svolal NESO, což je poradní orgán, který monitoruje oblast dodávek ropy a ropných produktů do České republiky. Jeho členy jsou zástupci všech významných hráčů na českém trhu s pohonnými hmotami, tedy rozhodující dovozci a distributoři. Cílem bylo zjistit stav zásobování trhu během odstávky rafinérie v Kralupech nad Vltavou. „Na jednání bylo potvrzeno, že aktuálně je situace pod kontrolou, proto není potřeba přijímat mimořádná opatření. Situaci budeme nadále sledovat a vyhodnocovat,“ doplnil předseda SSHR Pavel Švagr. Národní organizace pro společný postup ve stavu ropné nouze (NESO) může v případě krize doporučit opatření k omezení spotřeby ropy a ropných produktů a použití nouzových zásob. Také může navrhnout vyhlášení nebo odvolání stavu ropné nouze

Vědecké grémium opět v Praze

28. května 2018

Dne 22.5.2018 proběhlo zasedání vědeckého grémia, které funguje jako expertní poradní sbor předsedy SSHR Pavla Švagra. Na grémiu se řešila otázka optimalizace ukotvení SSHR v krizových a obraných systémech státu. Grémium vedl doc. Ing. Dušan Vaněk, Ph.D. a dalšími zasedajícími členy byli, Ing. Pavel Švagr, CSc., předseda SSHR, Ing. Jiří Šedivý, armádní generál v záloze, prof. MVDr. Ing. Pavel Suchý, CSc., rektor VRU Brno, Prof. Ing. Miroslav Svatoš, CSc., z Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity, plk. Ing. Daniel Miklós, MPA, náměstek generálního ředitele HZS ČR pro prevenci a civilní nouzovou připravenost, Doc.Ing.Jiří Volf, CSc. náměstek člena vlády Ministerstva financí, JUDr. Kajetán Kičura, předseda SŠHR SR a Ing. Peter Bysterský ředitel odboru strategie a koordinace SSHR ČR.

Další aktuality >

1 2 3
ilustrace