Aktuality

Zasedání vědeckého grémia na VFU Brno

9. června 2017

Dne 31.5 2017 se uskutečnilo výjezdní zasedání vědeckého grémia na Veterinární a farmaceutické univerzitě Brno vedené předsedou vědeckého grémia Doc. Ing. Dušanem Vaňkem, Ph.D. a rektorem univerzity Prof. MVDr. Ing. Pavlem Suchým, CSc. Jako čestní hosté se vědeckého grémia zúčastnily zahraniční delegace a předsedové Správ hmotných rezerv Slovenska (JUDr. Kajetán Kičura) a Polska (Janusz Turek). Jako přizvaní hosté byli účastni také ředitelé sekcí SSHR p. Suchopár a p. Kudyn, a taktéž ředitel odboru příprav hospodářských opatření p. Miloslav Novák a zástupci tiskového oddělení SSHR i Univerzity. Hlavním předmětem setkání byla problematika aktuální situace v oblasti infekčních chorob hospodářských zvířat v ČR i okolních státech s důrazem na nebezpečné zoonózy. Následně se otevřela široká diskuse moderovaná Doc. Vaňkem.

Výstava SSHR na veletrhu PYROS/IDET/ISET 2017

8. června 2017

Správa státních hmotných rezerv se v Brně zúčastnila ve dnech od 31.5 do 3.6 veletrhu PYROS/IDET/ISET 2017, který byl zaměřen na požární, vojenskou a policejní techniku. U stánku SSHR se mohli návštěvníci podívat na ukázku techniky Správy státních hmotných rezerv, která je připravena pro krizové situace. Součástí ukázky byl také odborný výklad, jak a kde tato technika zasahovala od členů sboru HZS ČR. Například zde byl vystaven speciální vůz pro detekci a dekontaminaci biologických, chemických a radiačních látek, dále také autocisterna, vysoušeče nebo vyprošťovací kontejner. Prostor dostali i naši nejmenší spoluobčané a to tak, že měli možnost nakreslit, to co by nikdy nemělo chybět ve státních hmotných rezervách.

Setkání předsedů hmotných rezerv Visegrádské skupiny u příležitosti veletrhu PYROS/IDET/ISET 2017

8. června 2017

Ve dnech od 30.5 do 1.6 2017 proběhlo setkání předsedů Visegrádské skupiny pořádané Správou státních hmotných rezerv České republiky. Setkání se zúčastnily delegace České, Slovenské a Polské republiky. Za slovenskou stranu jmenovitě předseda SSHR SR JUDr. Kajetán Kičura, za polskou delegaci byl přítomen předseda Agentury pro hmotné rezervy Janusz Turek. Delegaci Správy státních hmotných rezerv ČR vedl její předseda Ing. Pavel Švagr, CSc. Do skupiny V4 patří také Maďarsko, které bohužel nenominovalo žádného člena.

Do státních rezerv dodá naftu společnost MOL

22. května 2017

Jeden z největších hráčů na ropném trhu společnost MOL dodá do státních rezerv 20 mil. l motorové nafty pro arktické nebo extrémně zimní klima. Hodnota zakázky byla vysoutěžena za bezmála 230 000 000 Kč bez DPH. Smlouva je uzavřena na dva roky s tím, že cena zakázky se bude nepatrně měnit, a to v závislosti na kurzu amerického dolaru. Tato nafta je určena do dlouhodobého uložení a nesmí být starší 60 dnů ode dne výroby. Nafta motorová musí být dodána bez obsahu biosložek. Nouzové zásoby České republiky se během loňského roku snížily na 87 dní.

Další aktuality >

1 2 3
ilustrace