Kampaň: SSHR - Moje rezerva!!!

Reportáž TV NOVA, kde SSHR pomáhá obci Píšť

Odvoz nafty

Aktuality

Technika SSHR je připravena pomáhat ve Špindlerově Mlýně

8. března 2019

Ve dnech 8. – 9.3 2019 v době konání Světového poháru ve sjezdovém lyžování ve Špindlerově Mlýně je nasazena v rámci prevence i technika SSHR. Jedná se o Požární technický kontejner, který je využívám Hasičským záchranným sborem Královéhradeckého kraje. Kontejner je určen pro záchranu osob ze zřícených budov, nebo závalů, po živelných pohromách či teroristických útocích, dále z havarovaných dopravních prostředků při velkých nebo těžkých dopravních nehodách. Je vybaven technickými prostředky pro provádění bouracích a střihacích prací, řezání všech druhů materiálu, zvedacími mechanickými, hydraulickými a vzduchovými prostředky. V nezbytném množství jsou v kontejneru umístěny provozní kapaliny a PHM, zdravotnický materiál a transportní pomůcky.

Správa získala certifikát ISO 9001

28. února 2019

Dne 28.2.2019 Správa státních hmotných rezerv obdržela certifikát ISO 9001 pro Systém managementu kvality řízení. Tímto SSHR plní usnesení vlády ČR ze dne 27.8.2014 č. 680 ke Strategickému rámci rozvoje veřejné správy České republiky v návaznosti na metodiku ministerstva vnitra. „Získáním tohoto certifikátu si Správa ověřila, že pracovní postupy máme nastaveny správně a efektivně. SSHR se tímto zavázala k neustálému zlepšování a udržování procesů úřadu a také klást důraz na spokojenost dotčených subjektů, jako jsou hasiči, policie, ministerstva, armáda, obce s rozšířenou působností, krajské úřady atd… “ řekl předseda Správy státních rezerv Pavel Švagr. Vydáním toho certifikátu se Správa zařadila mezi 12 služebních úřadů z celkového počtu 229 úřadů, které tento nebo obdobný certifikát získaly.

SSHR musela kvůli závadě v systému NEN zrušit zakázku na obměnu cukru

18. února 2019

Dne 17. 2. 2019 obdržela Správa státních hmotných rezerv informaci z Národního elektronického nástroje (NEN) o technické chybě v systému NEN, kvůli které nebyly zveřejněny některé dokumenty na profilech zadavatelů a zároveň mohlo dojít i k poškození některých souborů v již odeslaných nabídkách dodavatelů. Tento problém se bohužel zásadním způsobem dotkl i administrované veřejné zakázky 17-147.2 Cukr krystal - obměna zásoby HR cukru krystalu. Jelikož informace o této chybě byla Správě doručena jen 13 hodin před koncem lhůty pro podání nabídek, nebylo již možné zajistit prodloužení této lhůty a vzniklou situaci napravit. Správa proto byla nucena tuto zakázku zrušit. Zakázka na obměnu cukru ale bude v nejbližší době vyhlášena znovu a ve stejném znění.

Jednání o další spolupráci mezi VTÚ s.p. a SSHR

11. února 2019

Dne 6.2. 2019 se uskutečnilo na Správě státních hmotných rezerv neformální pracovní jednání s předsedou SSHR Pavlem Švagrem a ředitelem Vojenského technického ústavu s.p. Jiřím Protivou. Hlavním tématem jednání bylo pokračování další spolupráce v letošním roce 2019 mezi SSHR a VTÚ s.p. a také rozsáhlá diskuze o nových trendech v bezpečnostní politice, jak České republiky, tak ostatních států. „Velmi oceňuji dosavadní spolupráci s Vojenským technickým ústavem a jsem rád, že v tomto roce budeme pokračovat a nadále tak využívat vysokou profesionalitu a schopnosti státního podniku VTÚ“, řekl předseda Správy Pavel Švagr.

Další aktuality >

1 2 3
ilustrace