Aktuality

Výjezdní zasedání vědeckého grémia

5. října 2017

Dne 26.9 2017 se uskutečnilo výjezdní zasedání vědeckého grémia ve Státním ústavu jaderné, chemické a biologické ochrany, v.v.i v Kamenné u Příbrami. Grémium vedl jeho předseda Doc. Ing. Dušan Vaněk, Ph.D. a ředitel SŮJCHBO Ing. Tomáš Drupa spolu s bezpečnostním ředitelem MUDr. Stanislavem Brádkou, Ph.D. Vědeckého grémia se dále zúčastnili, Prof. MVDr. Ing. Pavel Suchý, CSc., rektor Veterinární a farmaceutické univerzity Brno, Prof. Ing. Miroslav Svatoš, CSc., z Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity. Za Správu státních hmotných rezerv se zúčastnil její předseda Ing. Pavel Švagr, CSc., Ing. Miloslav Novák a Ing. Peter Bysterský. Hlavním předmětem setkání byla problematika aktuální situace v oblasti zkoumání a analýzy podezřelých chemických, biologických a radiačních látek a otázky světových bezpečnostních trendů.

Odvoz nafty pokračuje. SSHR se dohodla s majitelem skladu.

21. září 2017

Odvoz nouzových zásob nafty z Německa bude pokračovat. Správa státních hmotných rezerv se dohodla s majitelem skladu firmou Krailling Oils Development na dalším postupu. „Máme dohodu, ještě tento týden by mohl přijet z Německa vlak s naftou,“ potvrdil předseda SSHR Pavel Švagr. Převoz státní nafty se zadrhl v polovině července, když zbývalo přivézt posledních šest vlaků. Jádrem sporu mezi majitelem skladu KOD a Správou státních hmotných rezerv byla otázka, kdo zaplatí odkalení nafty v jedné nádrži, kde bylo při posledních testech zjištěno více vody, než povolují normy. Nakonec se po několika jednání podařilo najít kompromis.

Memorandum o spolupráci mezi Správou a ČVUT FBMI

11. září 2017

Ve čtvrtek 7. 9. 2017 podepsal předseda Správy státních hmotných rezerv Ing. Pavel Švagr CSc. a děkan ČVUT FBMI prof. MUDr. Ivan Dylevský, CSc., společné Memorandum o spolupráci, podpoře a poskytování informací mezi Správou státních hmotných rezerv a Fakultou biomedicínského inženýrství ČVUT. Jedná se vzájemnou spolupráci mezi SSHR a FBMI v podpoře poskytování informací ve vzdělávání a vědecko-výzkumné činnosti a také v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy. Hlavní náplní spolupráce bude společná výměna informací v oblasti výzkumu, vývoje, dále publikační, osvětová a pedagogická činnost..

Předseda Správy navštívil VTÚVM Slavičín

5. září 2017

Předseda SSHR navštívil Vojenský technický ústav výzbroje a munice ve Slavičíně. Delegace SSHR se zúčastnila prohlídky skladu ručních zbraní s prezentací 60mm lehkého ručního minometu ANTOS typu Commando pro výsadkové a speciální jednotky a také ukázkou činností zkušebny malorážových zbraní. Pracovní návštěva, tak poskytla reálný obraz o unikátním pracovišti v oblasti obrany a bezpečnosti. „Ze Slavičína odjíždím s ještě větším uznáním a pokorou, než jsem sem přijížděl. Oceňuji nejen vysokou profesionalitu zdejších zaměstnanců, ale i jejich profesní zaujetí,“ dodal předseda Správy státních hmotných rezerv Pavel Švagr. „Není nad praktickou ukázku a následnou konstruktivní diskusi o projektu. Naše spolupráce má vzrůstající tendenci a škála možností k součinnosti se rozšiřuje. S potěšením konstatuji, že to co si VTÚ a SSHR v předcházejícím období naplánovaly, již realizujeme v praxi,“ konstatoval ředitel státního podniku VTÚ Jiří Protiva.

Další aktuality >

1 2 3
ilustrace