Kampaň: SSHR - Moje rezerva!!!

Reportáž TV NOVA, kde SSHR pomáhá obci Píšť

Odvoz nafty

Aktuality

Technika SSHR zasahovala v centru Prahy při vyprošťování zavalených osob

17. července 2018

Dne 17.7.2018 zasahovala technika Správy státních hmotných rezerv při zřícení jednoho z pater a zavalení pěti osob v jednom z rekonstruovaných domů v Mikulandské ulici v Praze. Nasazen byl sací bagr a vyprošťovací kontejner z pohotovostních zásob Správy hmotných rezerv. Sací bagr umí nasávat kapaliny, zeminu, bláto, sutiny kamení a beton. Bagr se dostane do hloubky až 12 metrů. Tuto techniku využívá HZS ČR a v případě potřeby je schopna okamžitě vyrazit na místo zásahu. Technika byla pořízena do pohotovostních zásob v roce 2016. Sací bagr byl nasazen například v lednu letošního roku v Mariánských lázních při vyprošťování osob zavalených zřícenými konstrukcemi domu, nebo v březnu 2018 v Kyšicích (okres Plzeň-město) při čerpání betonu z domíchávače po dopravní nehodě.

Rekonstrukce druhého největšího obilného sila v ČR

13. července 2018

Dne 11.7.2018 předseda Správy hmotných rezerv Pavel Švagr navštívil obilné silo v jihoplzeňských Blovicích, které po 25 letech prochází kompletní a náročnou rekonstrukcí. Toto obří železobetonové silo s kapacitou 69 000 tun je majetkem Správy státních hmotných rezerv a provozuje ho místní společnost Zeten. Celá rekonstrukce vyjde na bezmála 280 milionů korun. Jedná se o druhé největší silo v České republice a Správa zde skladuje část obilných zásob pro obyvatele v případě, kdyby nastal krizový stav. „Jeden z republikově největších objemů máme právě zde,“ řekl Pavel Švagr. „Investuje se sem poprvé po pětadvaceti letech a bylo to už nutné. Na technologické části všech sil ve vlastnictví státu jsme si nechali udělat odborné posudky a znalec se vyjádřil jasně: velmi rychle do nich investujte, protože jsou na hranici živostnosti,“ dodal Pavel Švagr.

Ukázka dekontaminace tramvaje

28. června 2018

Dne 27.6.2018 se předseda Správy státních hmotných rezerv Pavel Švagr zúčastnil ukázky prototypů dekontaminačních zařízení v areálu Státního ústavu jaderné, chemické a biologické ochrany, v. v. i. Tyto zařízení vyvíjí společnost Dekonta, a.s. společně s SÚJCHBO, a to vše za podpory Ministerstva vnitra. Prototypy jsou určeny především k dekontaminaci nebezpečných chemických a biologických látek v metru a ostatních prostředcích veřejné dopravy. V areálu SÚJCHBO probíhala názorná ukázka dekontaminace tramvaje a simulace, jak by tato technika zasahovala při chemickém útoku v metru. „ Správa má dekontaminační zařízení na techniku a osoby, ale například na vnitřní prostory MHD nám chybí. Umíme si představit, že tyto roztoky by mohly být součástí nouzových rezerv ČR. Jak všichni víme, situace ve světě i našem nejbližším okolí jasně ukazují, že chemických či biologických teroristických útoků neubývá, a proto je zapotřebí být připraven,“ řekl Pavel Švagr.

Technika SSHR stále pomáhá v obci Píšť

13. června 2018

Předseda SSHR Pavel Švagr navštívil obec Píšť v Moravskoslezském kraji, která se už od Velikonoc potýká s následky extrémního sucha. Když obci vyschly podzemní vrty, které plnily místní vodovod, poslala sem Správa státních hmotných rezerv dvě autocisterny (o objemu 8 m3), dva přívěsy a sedm kontejnerů na pitnou vodu. „ Chceme si přímo v terénu ověřit, jak je technika SSHR využívána a co by bylo případně ještě možné zlepšit,“ upřesnil Pavel Švagr. V tuto chvíli využívá obec především dvě autocisterny, kterými plní místní vodojem. Vodu do něj přivážejí z okolních obcí. Podle člena rady Sdružení obcí Hlučínska a starosty Ludgeřovic Daniel Havlíka trápí extrémní sucho především malé obce, které nemají vybudovaný vodovod a musí se spoléhat pouze na studny.

Další aktuality >

1 2 3
ilustrace