Celkem čtyři obce požádaly o pomoc kvůli suchu 

                                                                     

 

Správa státních hmotných rezerv poskytla v minulých týdnech obcím kvůli extrémnímu suchu dvě cisterny a dva kontejnery na pitnou vodu. Nejprve o pomoc požádala obec Bojanov z Pardubického kraje. V jedné části obce, kde není zaveden vodovod, totiž vyschly studny. Správa tam hned druhý den poslala cisternu, do které se vejdou tři kubíky vody. Následně se přihlásily další dvě obce z Pardubického kraje - Liboměřice a město Seč, které měly podobné problémy.  Také tam poslala Správa dva kontejnery na pitnou vodu.  S nedostatkem vody ve studních se potýkali i obyvatelé v Libici nad Doubravou na Vysočině. Správa tam proto poslala cisternu na tři kubíky pitné vody. Veškerá technika byla obcím zapůjčena bezplatně.

ilustrace