Ocenění zaměstnanců SSHR 

Dne  17.1.2017 byli slavnostně oceněni čtyři zaměstnanci Správy státních hmotných rezerv generálním ředitelstvím HZS ČR za spolupráci, iniciativní přístup a významný podíl při plnění úkolu „kontejnery nouzového přežití“. Ocenění zaměstnancům Ing. Miroslavu Baselovi, Ing. Miloslavu Novákovi, Mgr. Davidu Mrhačovi a Ing. Renatě Bednářové předal osobně genmjr. Ing. Drahoslav Ryba, generální ředitel HZS ČR a brig. gen. Ing. Miloš Svoboda náměstek generálního ředitele HZS ČR. Pří této příležitosti předal předseda Správy státních hmotných rezerv děkovný list panu brig. gen. Ing. Miloši Svobodovi za úspěšnou spolupráci, jak v loňském roce, tak za celoživotní spolupráci se Správou státních hmotných rezerv.

 

 

                 

 

          

 

                    

 

           

    

              

 

          

 

                         

 

 

 

ilustrace