Školení pracovníků kontroly SSHR 

   

 

 

V Hněvicích v areálu společnosti ČEPRO proběhlo školení pracovníků Oddělení kontroly a dozoru Správy státních hmotných rezerv.  Cvičení bylo zaměřeno na správné měření množství paliva v jednotlivých nádržích. Dále se také pracovníci SSHR věnovali kontrole kvality uskladněného benzinu a nafty.

 

 

   

ilustrace