Státní hmotné rezervy připraveny k využití pro další akci k řešení nákazy drůbeže 

Předseda Správy státních hmotných rezerv rozhodl, na základě požadavku Ministerstva zemědělství a Státní veterinární správy, o použití dalších komodit ze státních hmotných rezerv. V požadovaném termínu Správa a určený ochraňovatel připravili předání těchto zásob k využití a dne 9. 2. 2017 budou poskytnuty 3 ks kontejnerů MULDEN 12 m3 za účelem utracení cca 12 000 ks drůbeže v okrese Hodonín.  Odborné řízení celé akce zajišťuje Státní veterinární správa.

 

 

                                 

 

 

ilustrace