Ukázka zásobování obyvatel pitnou vodou 

V Poříčí nad Sázavou Správa státních hmotných rezerv ukázala, jak funguje úpravna pitné vody a zásobování obyvatel pitnou vodou s pomocí cisteren. 

 

 

 

 

 

ilustrace