Správa státních hmotných rezerv nesouhlasí se stanoviskem předběžného insolvenčního správce. 

 

Správa státních hmotných rezerv obdržela stanovisko předběžného insolvenčního správce, který sepisuje majetek společnosti Viktoriagruppe AG ještě před samotným zahájením insolvenčního řízení. Správce v tomto stanovisku neuznal vlastnické právo SSHR k zásobám nafty jako celku, ani k jeho dílčím částem. A to i přesto, že Správa mu během prosince poslala desítky dokladů, že tato nafta patří České republice.

„Se stanoviskem předběžného insolvenčního správce nesouhlasím. Máme totiž faktury za nákup nafty i faktury, které jsme platili za její ochraňování. Uskladnění nafty v Německu zaručuje také mezinárodní dohoda podepsaná s německou vládou v roce 2004. A dokonce i němečtí celníci při kontrolách skladu v Kraillingu v dokumentech uvádějí, že jde o zásoby České republiky“, upřesnil předseda SSHR Pavel Švagr.

Předběžný insolvenční správce například argumentuje tím, že při naskladnění v roce 2010 došlo ke smísení nafty patřící České republice a nafty, která údajně patřila společnosti Viktoriagruppe. Dále také tvrdí, že smluvní vztah mezi SSHR a společností Viktoriagruppe neodpovídá německým právním předpisům a zpochybňuje i samotné nabytí této nafty. Správa připravuje odpověď, ve které argumentaci předběžného insolvenčního správce napadne.

 

Já mám k tomu dodatku ke smlouvě, který byl podepsán v roce 2010 a který umožnil skladování těchto specifických zásob v zahraničí, spoustu výhrad. Například v něm není vůbec popsáno, jak se nafta dopraví zpátky do Česka a to ani za krize, což považuji za neuvěřitelné. Ale v žádném případě nemohu souhlasit s tvrzením, že tato nafta nepatří České republice“, upřesnil předseda SSHR Pavel Švagr.

 

Ropná bezpečnost České republiky ale ohrožena není. V tuto chvíli má stát zásoby ropy a ropných produktů na 95 dní. Evropská unie nařizuje členským státům držet zásoby na 90 dní. Společnost Viktoriagruppe skladovala a ochraňovala zásoby na 2,5 dne. Po odvezení paliva z jejich českých skladů zbývají v Německu zásoby na 2 dny.

ilustrace