Zakázky a smlouvy 

 

Správa státních hmotných rezerv uveřejňuje veřejné zakázky v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na svém profilu zadavatele v elektronickém nástroji E-ZAK na adrese https://zakazky.sshr.cz. U jednotlivých zakázek jsou zveřejněny příslušné dokumenty včetně uzavřených smluv.

 

V souladu s usnesením vlády České republiky ze dne 21.června 2017 č. 467 o uložení povinnosti využívat Národní elektronický nástroj při zadávání veřejných zakázek, je Správa povinna používat Národní elektronický nástroj (dále „NEN“) od 1. července 2018. V souvislosti s touto skutečností má Správa zřízený nový profil zadavatele na adrese https://nen.nipez.cz/profil/SSHR. V současné době začíná Správa jako zadavatel vybrané veřejné zakázky administrovat v tomto elektronickém nástroji. Ostatní veřejné zakázky jsou stále uveřejňovány na profilu zadavatele E-ZAK.

 

Další smlouvy uzavřené Správou státních hmotných rezerv jsou k nahlédnutí zde po zadání IČO SSHR (48133990).

ilustrace