Zakázky a smlouvy 

 

Správa státních hmotných rezerv uveřejňuje veřejné zakázky v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na svém profilu zadavatele na adrese https://zakazky.sshr.cz. U jednotlivých zakázek jsou zveřejněny příslušné dokumenty včetně uzavřených smluv.

 

Další smlouvy uzavřené Správou státních hmotných rezerv jsou k nahlédnutí zde po zadání IČO SSHR (48133990).

ilustrace