Nemovitý majetek 

Aktuálně vyhlášená výběrová řízení - nepotřebný nemovitý majetek státu

Rozbalit či sbalit Věc : č.j.18253_18_Nabídka sklad. objektů v k.ú. Bojkovice ‎(4)
Rozbalit či sbalit Věc : č.j.18255_18_Nabídka sklad.objektu s pozemkem v k.ú. Bylany ‎(4)
Rozbalit či sbalit Věc : č.j.18256_18_Nabídka sklad.objektu v k.ú.Havřice ‎(4)
Rozbalit či sbalit Věc : č.j.18257_18_Nabídka sklad.objektu s pozemkem v k.ú.Kozičín ‎(4)
Rozbalit či sbalit Věc : Oznámení o zrušení VŘ č.j. 03885_19 ‎(1)
ilustrace