Nabídka volných míst 

 

 

 

 

 Co nabízíme:
Zázemí stabilní státní instituce
Zajímavou práci
Možnost dalšího odborného růstu
5 týdnů dovolené
Pružnou pracovní dobu, dobrou dopravní dostupnost
Stravenky a další
 
         
   Co hledáme:
Pečlivost, samostatnost, odpovědnost
Týmového ducha, pozitivní přístup
Zdravou asertivitu
Komunikační a organizační dovednosti a samozřejmě chuť na sobě pracovat

  

SLUŽEBNÍ MÍSTA 

ČR - Správa státních hmotných rezerv se sídlem v Praze 5, Šeříková 616/1

vypisuje výběrová řízení dle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, na volná služební místa:

 

Odbor příprav pro krizové stavy: Odborný rada - vedoucí obchodní manažer

Odbor příprav pro krizové stavy: Odborný referent - pracovník metodiky a podpory

Odbor příprav pro krizové stavy: Vrchní referent - manažer správy rezerv

Oddělení personální: Odborný rada - referent pro personální a sociální záležitosti středisek

Odbor informatiky: Odborný rada - systémový inženýr

Oddělení Kancelář předsedy: Vrchní rada - právník

Oddělení právní: Odborný rada - právník

 

Obecné informace k výběrovému řízení na obsazení služebních míst:

Postup při výběrovém řízení 

Informace o zpracování osobních údajů

 

Pro žadatele – vzory žádostí a příloh: 

 

-       žádost o přijetí do služebního poměru – představený 

-       žádost o přijetí do služebního poměru – zaměstnanec 

-       čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb.

-       prohlášení ke způsobilosti seznamovat se s utajovanými informacemi

 

PRACOVNÍ MÍSTA

ČR - Správa státních hmotných rezerv se sídlem v Praze 5, Šeříková 616/1  

vypisuje výběrová řízení dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, na volná pracovní místa:

  

Řidič

Referent majetkové správy

Specialista autoprovozu

Hlavní účetní

Specialista veřejných zakázek

Manažer správy rezerv

Metodik účetních operací

Specialista investiční výstavby

Právník legislativní

Právník

Údržbář - Elektrikář

Manažer autoprovozu  

 

ilustrace