Poskytování informací 

 •   
 •  

  Údaje potřebné pro získání informací o Správě v souladu
  se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:
  Informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
  k informacím (dále jen zákon) na Správě poskytuje Referát komunikace s veřejností.

  Podávání žádostí o poskytnutí informace (dále jen žádost) a opravných prostředků
  proti rozhodnutí o žádosti se řídí zákonem č.106/1999 Sb.
  Žádosti lze podat ústně, písemně, faxem nebo elektronickou poštou.
  Telefon: 222 806 347, fax: 251 510 314, e-mail: posta@sshr.cz

  Písemné žádosti o informace s potřebnými údaji podává žadatel prostřednictvím 
  Formulář žádosti o poskytnutí informace a vyplněný formulář odesílá na adresu:
   

  Správa státních hmotných rezerv
  Šeříková 1/616
  150 85 Praha 5 Malá Strana

   

  Na této adrese v recepci  Správy může občan písemné žádosti podat osobně

  a v podatelně Správy nahlédnout do příslušných předpisů.
  Při podání žádosti je potřeba dle zákona vyplnit v případě fyzické osoby

  - jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo,

  není- li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručení,

  liší- li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště.

  Právnická osoba- název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu

  pro doručení, liší- li se od adresy sídla.

   

  Opravným prostředkem proti rozhodnutí o neposkytnutí informace je
  u ústředních orgánů
  Rozklad proti rozhodnutí o neposkytnutí informace.  

  Případně může být podána stížnost při vyřizování žádosti o informace.
  U obou výše uvedených případu je nutné, aby byla podána žádost písemnou formou

  (viz. § 13 odst. 3).

   

  Lhůty pro poskytování informací:

  Datum podání žádosti je den doručení žádosti Správě.
  Správa musí do 7 kalendářních dnů ode dne podání sdělit žadateli údaje o zveřejnění informace.

  Správa musí do 7 kalendářních dnů ode dne podání požádat žadatele o upřesnění požadované informace.

  Nedostane-li Správa od žadatele upřesňující informace, odmítne žádost do 30 kalendářních dnů od podání žádosti.

  Správa informuje žadatele o odložení žádosti do 3 kalendářních dnů po jejím odložení,

  nejpozději však ve lhůtě stanovené pro vyřízení žádosti zákonem.

  Správa poskytne požadovanou informaci v základní lhůtě do 15 kalendářních dnů od podání žádosti.

  Lhůtu 15 kalendářních dnů lze prodloužit nejvýše o 10 kalendářních dnů,

  tj. na 25 kalendářních dnů, a to jen ze závažných důvodů, kterými jsou:

  -        vyhledávání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách,

  -        žádost o objemné množství oddělených a odlišných informací v jedné žádosti,

  -        nutnost konzultovat s jiným povinným subjektem

  (nebo se dvěma či více složkami Správy), který má závažný zájem na předmětu žádosti.

  Správa musí ještě v základní lhůtě 15 kalendářních dnů žadatele informovat

  o prodloužení základní lhůty a o důvodech, které ho k tomu vedly.


  Lhůta pro odvolání žadatele je 15 kalendářních dnů od doručení rozhodnutí.

   Poskytované informace podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

  Řadit podle přílohK otevření nabídky použijte kombinaci kláves SHIFT+ENTER (nové okno).
  Rozbalit či sbalit Rok‎(1)
  Rozbalit či sbalit Rok : 2014 ‎(13)
  Rozbalit či sbalit Rok : 2015 ‎(45)
  Rozbalit či sbalit Rok : 2016 ‎(14)
  Rozbalit či sbalit Rok : 2017 ‎(19)
  Rozbalit či sbalit Rok : 2018 ‎(17)
  Rozbalit či sbalit Rok : 2019 ‎(7)
  ilustrace