Protikorupční formulář 


Vaše údaje (pokud je chcete uvést):
Jméno:
Adresa:
Email:
Telefon: +420


Kdy k jednání došlo:
*  
Kde k jednání došlo:
*  
Účastníci tohoto jednání:
*  
Účel a podstata Vámi vyřizované události:
*  
Obsah jednání, které mohlo mít znaky koupčního jednání:

Přejete si zaslat informaci o výsledcích šetření?
(vyplňte, pokud jste uvedl/a jméno a adresu)
Ano
Ne
Jste ochoten/ochotna dále spolupracovat při řešení tohoto případu?
(vyplňte, pokud jste uvedl/a jméno a adresu)
Ano
Ne
ilustrace