Protikorupční opatření 

Vážení návštěvníci internetových stránek Správy státních hmotných rezerv, máte možnost oznámit Vaše podezření na korupční jednání zaměstnanců Správy státních hmotných rezerv

         -  na protikorupční lince + 420 244 095 444

         -  pomocí interaktivního formuláře.
         -  na e-mailové adrese korupce@sshr.cz

 

Na základě Nařízení vlády 145 a podle § 205 písm. d) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě byla na levé straně budovy Olbrachtova 3 zde umístěna schránka pro příjem oznámení na podezření na protiprávní jednání v listinné podobě.

V souladu s ustanovením § 3 odst. 1 nařízení vlády č. 145/2015 byli předsedou SSHR s účinností od 1. 9. 2016 prošetřovatelem určeni
Ing. Juraj Molnár a Ing. Pavel Zvoníček.

Ujišťujeme Vás, že se Vaším oznámením budeme zabývat. Potřebujeme však, abyste nám poskytli informace aktuální, konkrétní a ověřitelné. Prošetřovatel utají totožnost oznamovatele, který o to v oznámení požádá.  Prošetřovatel zašle zprávu o prošetření oznamovateli, je-li mu znám.

 

Protikorupční program Správy státních hmotných rezerv najdete zde včetně přílohy .

 

Etický kodex zaměstnanců Správy státních hmotných rezerv najdete zde

 

Seznam poradců SSHR najdete  zde a zde  

 

Právní pomoc v oblasti boje proti korupci Vám bude poskytnuta v právní a  protikorupční poradně http://www.bezkorupce.cz/nabidka-sluzeb/

 

Další informace o řešení problému korupce v České republice můžete získat na webových stránkách www.korupce.cz

 

 

           Děkujeme Vám za spolupráci.

 

Správa státních hmotných rezerv
Šeříková 1/616, 150 85 Praha 5 Malá Strana
tel.: 420-244 095 444
fax : 420-241 441 392
e-mail:
korupce@sshr.cz

ilustrace