Úřední deska 

 Na úřední desce jsou v souladu se správním řádem (zákon č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů) vyvěšovány písemností vypracované Správou státních hmotných rezerv.

 

                                                                                       V současné době nemá Správa žádné správní řízení ke zveřejnění.

 

 

 Pro informaci: 

Vyhlášená výběrová řízení na obsazení volných služebních míst naleznete v části „Nabídka volných míst“ 

ilustrace