Informační podpora zajišťování věcných zdrojů 

Základním cílem v oblasti informační podpory je poskytnout orgánům KŘ informační nástroj na podporu plánovacích a rozhodovacích procesů v oblasti zajišťování věcných zdrojů pro řešení krizových situací

Toto vyplývá ze znění zákona č. 97/1993 Sb. a současně vyplývá i odpovědnost Správy za řešení problematiky informační podpory HOPKS, do které patří zejména zajištění informací o zdrojích potřebných k pokrytí nezbytných dodávek

Osoby a orgány zodpovědné za řešení krizových situací potřebují ke kvalitnímu a rychlému rozhodování o tom pro koho a jaké prostředky a služby zabezpečit, pracovat co nejrychleji se značným rozsahem informací, tyto informace shromažďovat a ověřovat, třídit, seskupovat a analyzovat. K tomu, aby tato práce byla co nejrychlejší a nejpřesnější, se používají různé informační systémy, které zabezpečují „Informační podporu“ řešení krizových situací a tedy také zabezpečení potřebných prostředků a služeb

 Informační podpora

Důvody potřeby informačních systémů

 

A) potřeba značného rozsahu informací o zdrojích na území celé ČR

- co (název věcného prostředku, služby)

- kde (územní identifikace)

- množství, dodavatel, kontaktní spojení, …)

 

B) zajištění přechodu od pořizování a udržování zdrojů k jejich vyhledávání a evidenci (státem pořizovat jen to co je nedostupné od ekonomických subjektů)

 

C) shromažďovat a ověřovat, třídit, seskupovat a analyzovat rozsáhlé objemy informací v krátkém čase a podle potřeb vzniklé situace (značná část příprav na řešení KS je informační povahy)

ilustrace