Použití státních hmotných rezerv za krizových stavů 

Státní hmotné rezervy se vytváří v souladu se zákonem č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv a zákonem č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a změně některých souvisejících zákonů. Požadavky na tvorbu státních hmotných rezerv vyplývají z krizových plánů.


Správa státních hmotných rezerv zabezpečuje financování, obměnu, záměnu, půjčku, uvolnění, nájem, prodej, skladování, ochraňování a kontrolu státních hmotných rezerv a podle požadavků krizových plánů i jejich pořizování.


Odpovědnost za pořízení, udržování, financování SHR a jejich použití za krizového stavu je jednou ze tří základních působností Správy státních hmotných rezerv (SSHR).

 

Další informace naleznete zde 

ilustrace