Informace pro ústřední správní úřady a krajské úřady 

Vážení návštěvníci webových stránek Správy,

 

tato stránka slouží k informování pracovníků ústředních správních úřadů (ÚSÚ) a krajských úřadů (KÚ) o aktualitách spojených s problematikou HOPKS a dále k ukládání dokumentů určených ke spolupráci Správy s ÚSÚ a KÚ.

 

Aktuality:

 

od 10. 12. 2017

 

- v knihově dokumentů jsou umístěny na dobu 10. 12. 2017 - 19. 1. 2018 dokumenty z koordinační porady s tajemníky BRK a pracovníky krajských úřadů konané v měsíci prosinec 2017 ve školícím středisku Gall

 

Knihovna dokumentů pro uživatele z Ústředních správních úřadů a Krajských úřadů

 

Heslo pro vstup do knihovny dokumentů je měněno podle potřeby na základě rozhodnutí Správy a oprávnění uživatelé budou o této změně informování

ilustrace