Plán vytváření a udržování státních hmotných rezerv 

Základním plánovacím dokumentem pro zajištění opatření v oblasti nouzového hospodářství, hospodářské mobilizace a tvorby státních hmotných rezerv (SHR) je „Plán vytváření a udržování SHR“ k zajištění bezpečnosti ČR. Jeho přílohu tvoří skladba hmotných rezerv (HR), jejich minimální limity a orientační cílové stavy.
 
Plán zpracovává Správa a jeho realizace probíhá vždy ve dvouletém období po ukončení dvouletého plánovacího cyklu. Po jeho projednání ve stálé komisi předsedy Správy pro tvorbu SHR a v Bezpečnostní radě státu jej schvaluje vláda ČR.

 

obrázek plánovacího kalendáře

Struktura „Plánu vytváření a udržování SHR“ k zajištění bezpečnosti ČR zahrnuje následující oblasti:
- nouzové hospodářství,
- hospodářskou mobilizaci,
- hmotné rezervy,
- celkové shrnutí finančních nákladů a zdrojů financování.

 

Správa státních hmotných rezerv zajišťuje:
- vlastní pořízení položek SHR,
- financování realizace prvků infrastruktury, 
- financování uchování výrobních schopností, 
- financování přípravy mobilizačních dodávek.
 
Tyto úkoly zajišťuje Správa státních hmotných rezerv proto, že je ze zákona garantem systému hospodářských opatření za krizových stavů v rámci celé České republiky.

ilustrace