Nákup SHR 

 

Veřejné zakázky

Veřejné zakázky se realizují podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů na základě smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem je úplatné poskytnutí dodávek, služeb nebo provedení stavebních prací.


Veřejná zakázka je zveřejněna na Profilu zadavatele v IS E-ZAK, ve Věstníku veřejných zakázek na tržišti ET Gemin, a to podle druhu a podle předpokládané hodnoty.

 

Ostatní nákupy

Jedná se o veřejné zakázky zadávané nákupem s předpokládanou hodnotou nedosahující 50 tis. Kč bez DPH na dodávky, služby a stavební práce.

 

ilustrace