Použití státních hmotných rezerv za krizových stavů 

Použití státních hmotných rezerv za krizového stavu je stanoveno zákonem č. 241/2000  Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů.

 

Vláda rozhoduje:
• o bezplatném použití státních hmotných rezerv rozhoduje vláda v systému hospodářských opatření pro krizové stavy,
• o použití hmotných rezerv a mobilizačních rezerv.

 

 

Poskytnutí SHR za krizových stavů
Výpůjčka SHR při vyhlášení krizového stavu

ilustrace