Výpůjčka SHR při vyhlášení krizového stavu 

Výpůjčka SHR se poskytuje v souladu s § 11 zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon).

 

O bezplatném použití SHR rozhoduje vláda ČR a o použití PZ vedoucí ústředního správního úřadu, o poskytnutí ZHP rozhoduje Správa v souladu s § 12 zákona.

ilustrace