Kontroly HOPKS 

Legislativa

Kontrolu výkonu přenesené působnosti v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy provádí Správa v souladu se:

 

 

Ilustrační foto

-  zákonem č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy, ve znění pozdějších předpisů;

-  zákonem č. 241/2000 Sb., o HOPKS a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon“);

-  zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád),

-  usnesením vlády ČR č. 689/2013, o Plánování, vyhodnocování a koordinaci kontrol výkonu přenesené a samostatné působnosti územních samosprávných celků prováděných ústředními správními úřady, krajskými úřady, Magistrátem hlavního města Prahy a magistráty územně členěných statutárních měst, který upravuje postup výkonu kontroly vyplývající ze zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád);

-  Metodická doporučení k činnosti územních samosprávných celků č. 10/2013 k zákonu č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád);

-  Doplněk č. 1/2013 k Metodickému doporučení k činnosti územních samosprávných celků č. 10/2013 k zákonu č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).

 

Působnost

-  Správa kontroluje správní úřady, subjekty hospodářské mobilizace a dodavatele mobilizačních a nezbytných dodávek v celém rozsahu přípravy plánovaných HOPKS a prověřuje jejich plnění a účinnost. Kontroluje rovněž využívání finančních prostředků přidělených z její rozpočtové kapitoly právnickým a podnikajícím fyzickým osobám zapojeným do systému HOPKS.

-  Správa vykonává kontroly u krajských úřadů na základě „Plánu kontrol výkonu přenesené působnosti krajů a hlavního města Prahy prováděných ústředními správními úřady“, který je zpracováván Ministerstvem vnitra ve spolupráci s ústředními správními orgány (rovněž se Správou) na tříleté období a u obecních úřadů obcí s rozšířenou působností podle „Plánu kontrolní činnosti Správy státních hmotných rezerv“ zpracovávaného na příslušný kalendářní rok.

 Výsledky kontrol HOPKS

vysledky_kontrol_hopks_za_rok_2015.pdfVýsledky kontrol HOPKS za rok 2015270 KB
vysledky_kontrol_hopks_za_rok_2016.pdfVýsledky kontrol HOPKS za rok 2016266 KB
vysledky_kontrol_hopks_za_rok_2017.pdfVýsledky kontrol HOPKS za rok 2017303 KB
vysledky_kontrol_hopks_za_rok_2018.pdfVýsledky kontrol HOPKS za rok 2018419 KB
ilustrace