Metodiky HOPKS 

Správa státních hmotných rezerv (Správa) vydává v souladu se svou působností "Metodiky činnosti při plánování a zajišťování hospodářských opatření pro krizové stavy" (HOPKS).

Metodiky vycházejí z ustanovení právních předpisů a to zejména ze zákonů tzv. "bezpečnostní legislativy":

  • zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky,
  • zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení,
  • zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy,

a jejich prováděcích předpisů pro systém plánovité přípravy opatření k účinnému a efektivnímu řešení krizových situací.

Obsahem metodik jsou doporučené postupy pro orgány krizového řízení při rozhodování o rozsahu a způsobu zajištění nezbytných dodávek ve svém správním obvodu nebo při jejich vyžadování u orgánu krizového řízení vyššího stupně podle odborné působnosti.  

 

Stručný obsah metodik HOPKS

 

1)   Metodika pro vyžadování věcných zdrojů za krizové situace byla zpracována vzhledem ke změnám v právních předpisech upravujících oblast krizového řízení, zohledněním praktických zkušeností při řešení krizových situací a skutečností, že pro koordinaci a podporu procesů při uplatňování a řešení požadavků na věcné zdroje, byl vytvořen nástroj informační podpory IS Krizkom. Metodiku zpracovala Správa ve spolupráci s ústředními správními úřady a byla schválena usnesením vlády ČR ze dne 4. ledna 2012 č. 14.

     Tímto usnesením vláda rovněž uložila členům vlády a vedoucím ostatních ústředních správních úřadů postupovat v souladu s Metodikou a současně tento postup doporučila hejtmanům, primátorovi hlavního města Prahy, primátorům statutárních měst a starostům obcí s rozšířenou působností

 

2)   Metodika plánování nezbytných dodávek v systému HOPKS pro ÚSÚ, KÚ, HZS a ORP se zabývá činností ústředních správních úřadů, krajských úřadů, hasičských záchranných sborů krajů a obecních úřadů obcí s rozšířenou působností

 

3)   Metodika činnosti právnických a podnikajících fyzických osob (PPFO) je věnována úloze a postupu právnických a podnikajících fyzických osob při zajišťování mobilizační dodávky

 

4)   Metodické pokyny pro přípravu a realizaci regulačních opatření v systému HOPKS doporučují orgánům krizového řízení územních samosprávných celků postupy při plánování, organizaci a realizaci regulačních opatření a zajišťují vzájemnou provázanost regulačních opatření vyhlašovaných za krizových stavů

Metodiky neřeší specifickou oblast zabezpečení pohonnými hmotami. Tato oblast je upravena zákonem č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů a Typovým plánem narušení dodávek ropy a ropných produktů velkého rozsahu.

 Metodiky HOPKS

hopks_10092010_metodika_vz.doc1) Metodika pro vyžadování věcných zdrojů za krizové situace650 KB
hopks_25012017_metodika_usu_ku_hzs_orp.pdf2) Metodika plánování nezbytných dodávek v systému HOPKS pro ÚSÚ, KÚ, HZS a ORP1081 KB
hopks_25012017_priloha_metodika_usu_ku_hzs_orp.doc2) Příloha - Metodika plánování nezbytných dodávek v systému HOPKS pro ÚSÚ, KÚ, HZS a ORP595 KB
hopks_31032017_metodika_ppfo.pdf3) Metodika činnosti PPFO při plánování a zajišťování nezbytných dodávek v systému HOPKS322 KB
hopks_31032017_priloha_metodika_ppfo.doc3) Příloha - Metodika činnosti PPFO při plánování a zajišťování nezbytných dodávek v systému HOPKS351 KB
hopks_01122014_metodika_regop.doc4) Metodické pokyny pro přípravu a realizaci regulačních opatření v systému HOPKS1245 KB
ilustrace