Zásoby pro humanitární pomoc (ZHP) 

Správa státních hmotných rezerv (dále jen Správa) v souladu s § 12 zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a změně některých souvisejících zákonů vytvořila zásoby pro humanitární pomoc (ZHP). Tyto zásoby jsou součástí zajištění humanitární pomoci postiženým osobám a jsou poskytovány státem po vyhlášení krizového stavu, v souladu se zákonem č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), na správním území zasaženém krizovou situací.

 

Pořízení, skladování, ochraňování a přepravu ZHP k vyžadujícímu správnímu úřadu zabezpečuje Správa.

 

Za převzetí, přidělení postiženým osobám a zamezení zneužití ZHP odpovídá vyžadující správní úřad. ZHP se poskytují postiženým osobám bezplatně.

 

ZHP slouží pro první 3 dny krizové situace k zajištění nezbytných životních potřeb fyzických osob, které vlivem krizové situace zůstaly bez potřebných věcných prostředků nutných k přežití a které nebyly evakuovány.

 Soubory ke stažení

V tomto zobrazení knihovny dokumentů Dokumenty nejsou k dispozici žádné položky.
ilustrace