Aktuality

Většina nafty je doma. Pravidelný odvoz končí.

20. července 2017

Správa státních hmotných rezerv končí s pravidelným odvozem nafty z Německa. V nádržích jsou už jen zbytky, které bude složité vyčerpat. Poslední vlaky proto budou jezdit už nepravidelně. „V tuto chvíli je v českých skladech 90 procent nafty, která byla uskladněna v Německu. Takže z té miliardy je doma 900 milionů,“ doplnil předseda SSHR Pavel Švagr. Celkem bylo od loňského října až dosud vypraveno 55 vlaků. Zpočátku jezdil jeden vlak týdně. Později se podařilo odvoz zrychlit a přidat každý týden ještě druhý vlak. Cena za převoz nafty do ČR by neměla přesáhnout 60 milionů korun. Zbývá ještě odvézt posledních 6 vlaků. Ty povezou naftu ze dna nádrží a také naftu, která zůstala v poslední nádrži, protože byla zakalena.

Správa a Vojenský technický ústav diskutovali o využití odborného potenciálu

12. července 2017

V pondělí 10. července 2017 se na ředitelství VTÚ v pražských Kbelích uskutečnila pracovní schůzka s delegací Správy státních hmotných rezerv, na níž se projednávaly konkrétní postupy budoucí spolupráce. „V našem zájmu je využívat odborný potenciál i erudici specialistů státního podniku ve prospěch naší agendy. S kým jiným by měla SSHR spolupracovat než se státním podnikem resortu obrany,“ řekl předseda SSHR Pavel Švagr a dodal, že progresivní trend vzájemné součinnosti se nepochybně promítne i do připravovaného memoranda o spolupráci mezi SSHR a VTÚ.“

Cvičení Nákaza 2017

27. června 2017

Ve dnech 19.6.2017 – 22. 6. 2017 na území vojenského újezdu Boletice, proběhlo cvičení Nákaza 2017. Organizovala ho Správa státních hmotných rezerv ve spolupráci se Státní veterinární správou ČR, Vojenskou veterinární službou AČR a Ministerstvem zemědělství (Odbor bezpečnostní politiky a krizového řízení).

Zasedání vědeckého grémia na VFU Brno

9. června 2017

Dne 31.5 2017 se uskutečnilo výjezdní zasedání vědeckého grémia na Veterinární a farmaceutické univerzitě Brno vedené předsedou vědeckého grémia Doc. Ing. Dušanem Vaňkem, Ph.D. a rektorem univerzity Prof. MVDr. Ing. Pavlem Suchým, CSc. Jako čestní hosté se vědeckého grémia zúčastnily zahraniční delegace a předsedové Správ hmotných rezerv Slovenska (JUDr. Kajetán Kičura) a Polska (Janusz Turek). Jako přizvaní hosté byli účastni také ředitelé sekcí SSHR p. Suchopár a p. Kudyn, a taktéž ředitel odboru příprav hospodářských opatření p. Miloslav Novák a zástupci tiskového oddělení SSHR i Univerzity.

Další aktuality >

1 2 3
ilustrace