SSHR po 109 dnech skončila s distribucí ochranných pomůcek pro Ministerstvo zdravotnictví. Celkem Správa státních hmotných rezerv v době koronavirové krize distribuovala 73 milionů kusů ochranných pomůcek. Fakultní nemocnice ale i oblast potravinářství, dopravy a energetiky zásobovaly prakticky non stop mezisklady v Sedlčanech a v Olomouci. O tom, kam zdravotnický materiál poputuje rozhodovalo právě Ministerstvo zdravotnictví, které zasílalo pravidelně pracovníkům SSHR seznam. Distribuovaly se zejména roušky, respirátory třídy FFP2 i FFP3, ochranné obleky, brýle, štíty nebo zdravotnické rukavice.

 Za pomoc při distribuci patří dík nejen Armádě ČR, ale také zaměstnancům Nejvyššího kontrolního úřadu, dobrovolným hasičům, kteří se v Sedlčanech zapojili do práce. Pomohla také Policie ČR, když poskytla vrtulník, aby se ochranné pomůcky dostaly na určené místo v co nejkratším čase.  

 

Publikováno dne 2. 7. 2020