Také poslední tři vzorky ze studní z okolí skladu SSHR u Heřmanova Městce nevykazují  kontaminaci ropnými látkami.

Sklad byl v neděli zaplaven vodou během  přívalových dešťů. Ihned poté bylo zahájeno testování studní v okolních obcích.

Celkem bylo testováno 32 studní. Žádná z nich nebyla kontaminovaná ropnými látkami.

 

 

Publikováno dne 19. 6. 2020