Pokračuje vyhodnocování vzorků, které byly odebrány ze studní v obcích kolem skladu SSHR u Heřmanova Městce, který byl v neděli vyplaven přívalovými dešti. U deseti vzorků nebyla potvrzena kontaminace ropnými látkami. Již včera mělo stejný výsledek dalších 14 vzorků. A další se vyhodnocují.

V areálu skladu pokračují práce na odstranění škod. Z nádrže, kterou v neděli nadzvedla přívalová vlna, byla vyčerpána všechna nafta. Záchytné jímky pod nádržemi jsou suché. V tuto chvíli se pracuje na čištění celého tunelu, který vede k nádržím, a také se odvážejí kaly.

 

Publikováno dne 18. 6. 2020