Postupy při použití státních hmotných rezerv za krizových situací či při řešení mimořádných událostí – to řeší dohoda o spolupráci, kterou 13. února 2020 podepsala Správa státních hmotných rezerv, zastoupená Ing. Pavlem Švagrem, CSc, předsedou SSHR s Ministerstvem vnitra – generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR, zastoupeným generálporučíkem Ing. Drahoslavem Rybou, generálním ředitelem HZS ČR. U podpisu nechyběli ani další členové vedení obou státních organizací. Dohoda například generálnímu ředitelství Hasičského záchranného sboru umožňuje v případě krizové situace, kdy je potřeba rychle jednat, rozhodovat o použití pohotovostních zásob, které má HZS ČR v ochraňování. Díky tomu mohou hasiči velmi rychle zasáhnout právě s pomocí vytvořených pohotovostních zásob. Tato nová dohoda o spolupráci nahradila tu z roku 2015.

 

  u stolu Ing. Drahoslav Ryba, generální ředitel HZS ČR a Ing. Pavel Švagr, CSc., předseda SSHR
u stolu Ing. Drahoslav Ryba, generální ředitel HZS ČR a Ing. Pavel Švagr, CSc., předseda SSHR
 Ing. Drahoslav Ryba, generální ředitel HZS ČR a Ing. Pavel Švagr, CSc. předseda SSHR
Ing. Drahoslav Ryba, generální ředitel HZS ČR a Ing. Pavel Švagr, CSc. předseda SSHR
u stolu Ing. Drahoslav Ryba, generální ředitel HZS ČR a Ing. Pavel Švagr, CSc. předseda SSHR
u stolu Ing. Drahoslav Ryba, generální ředitel HZS ČR a Ing. Pavel Švagr, CSc. předseda SSHR
zástupci Ministerstva vnitra, Hasičského záchranného sboru ČR a Správy státních hmotných rezerv
zástupci Ministerstva vnitra, Hasičského záchranného sboru ČR a Správy státních hmotných rezerv

Publikováno dne 14. 2. 2020