Ve dnech 19.6.2017 – 22. 6. 2017 na území vojenského újezdu Boletice, proběhlo cvičení Nákaza 2017. Organizovala ho Správa státních hmotných rezerv ve spolupráci se Státní veterinární správou ČR, Vojenskou veterinární službou AČR a Ministerstvem zemědělství (Odbor bezpečnostní politiky a krizového řízení). Cvičení probíhalo jako ověření praktických činností, které jsou zapotřebí v době, kdyby hrozilo rozšíření vážné nákazy zvířat. Cvičila se veterinární asanace a dekontaminaci, jak osob, tak zvířat za účelem prověřit v reálné situaci účinnost zpracovaného pohotovostního plánu.

 

Publikováno dne 27. 6. 2017