V úterý 6.9.2016 Správa státních hmotných rezerv, KÚ Plzeňského kraje, odbor bezpečnosti a krizového řízení a HZS Plzeňského kraje si vyzkoušeli na čerpací stanici Benziny v Plzni Borech fungování krizových karet. Hasiči natankovali cca 4 500 litrů nafty a zaplatili ji krizovou kartou. Tyto karty slouží k odběru pohonných hmot pro vybrané složky Integrovaného záchranného systému při řešení krizových situací. Využívají je především jednotky Hasičského záchranného sboru a Policie ČR.

Princip fungování krizových karet je jednoduchý. Místo toho, aby SSHR vozila během krize pohonné hmoty do oblastí, kde probíhají záchranné práce, zajedou si hasiči nebo policisté na nejbližší benzínku, natankují si tolik pohonných hmot, kolik potřebují a při placení použijí krizovou kartu. Správa státních hmotných rezerv potom odebrané množství pohonných hmot majiteli pumpy dorovná z nouzových zásob.

„Díky našim krizovým kartám mají policisté i hasiči jednoduchý přístup k benzinu a naftě během krizových situací, jako jsou například povodně,“ doplnil předseda Správy státních hmotných rezerv Pavel Švagr.

V tuto chvíli je možné na tyto karty tankovat na 342 čerpacích stanicích Benziny a na 190 stanicích EuroOil, které patří Čepru. Tato síť pokryje celé území České republiky.

O poskytnutí hmotných rezerv při zásazích na postiženém území rozhoduje Vláda ČR. Hasiči a policisté využili Krizové karty SSHR například během povodní v roce 2013. Tehdy Správa státních hmotných rezerv vydala pro potřeby Integrovaného záchranného systému téměř 1 milion litrů benzinu, nafty a leteckého petroleje.

Publikováno dne 9. 9. 2016