V Praze dne 21. 9. 2015

Své úkoly v rámci cvičení ZÓNA 2015 představily hlavní cvičící složky.

V pondělí 21. září 2015 proběhla tisková konference, která seznámila novináře s největším cvičení letošního roku ZÓNA 2015, které začíná 22. září 2015.

Generální ředitel HZS ČR, brig. gen. Drahoslav Ryba, přivítal všechny účastníky a popřál jim hladký průběh cvičení „Doufám, že cvičení proběhne bez větších problémů a zvýší připravenost všech cvičících složek na události tohoto typu a tím i bezpečnost obyvatel“ řekl mimo jiné ve svém úvodním vystoupení. Zástupci Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, společnost ČEZ, a.s., Policie ČR a generálního ředitelství HZS ČR pak představili Plán provedení cvičení, časový harmonogram a činnosti, které budou procvičovat.

Novináři byli také pozváni na praktické ukázky činností během cvičení, které budou probíhat v jaderné elektrárně Temelín, na krajském operačním středisku HZS ČR, Krajském úřadě Jihočeského kraje, Krajském ředitelství Policie ČR nebo v Operačním centru SSHR.

Čas a místo ukázek evakuace osob a činnosti příjmového střediska budou teprve upřesněny, protože nikdo z cvičících dopředu nezná scénář cvičení a tudíž ani není dopředu známo, jaká bude meteorologická situace, a které obce bude nutné evakuovat.

Hlavním tématem cvičení je prověřit činnost ústředních správních úřadů, správních úřadů Jihočeského kraje, složek integrovaného záchranného systému a dalších subjektů při řešení mimořádné události vzniklé v souvislosti se simulovanou havárií na Jaderné elektrárně Temelín.

Cvičení bude probíhat od 08.00 hod 22. září 2015 do cca 12.00 hod 24. září 2015. Cvičení řídí brig. gen. Ing. Drahoslav Ryba, generální ředitel HZS ČR, jeho zástupci jsou  Ing. Dana Drábová, předsedkyně SÚJB a brig. gen. Ing. Petr Mikulenka, zástupce náčelníka Generálního štábu AČR – ředitel Společného operačního centra MO.

Cvičení je unikátní velkým množstvím cvičících složek. Počínaje Státním úřadem pro jadernou bezpečnost, Ministerstvem obrany, Ministerstvem vnitra přes Úřad vlády ČR, Kancelář prezidenta republiky, ČEZ, Český hydrometeorologický ústav, Správu státních hmotných rezerv, Armádu ČR, Policii ČR a Hasičský záchranný sbor ČR. Vzhledem k tomu, že k řešení radiační havárie je nutná spolupráce ústřední i krajské úrovně řízení, Do cvičení jsou zapojeny ministerstva a ústřední správní úřady orgány a organizace Jihočeského kraje včetně složek IZS, které budou vybrané činnosti provádět reálně. Celkem se do cvičení zapojí více než tisícovka účastníků.

„Cvičení je tentokrát jiné v tom, že účastníci neznají přesný scénář, ale budou muset reagovat na aktuální situaci, například předem nebudou znát meteorologickou situaci nebo nebudou vědět, kdy bude nasimulován únik radioaktivních látek.“, vysvětlil dále brig. gen. Drahoslav Ryba

Publikováno dne 21. 9. 2015