Jeden z největších hráčů na ropném trhu společnost MOL dodá do státních rezerv 20 mil. l motorové nafty pro arktické nebo extrémně zimní klima. Hodnota zakázky byla vysoutěžena za bezmála 230 000 000 Kč bez DPH. Smlouva je uzavřena na dva roky s tím, že cena zakázky se bude nepatrně měnit, a to v závislosti na kurzu amerického dolaru. Tato nafta je určena do dlouhodobého uložení a nesmí být starší 60 dnů ode dne výroby. Nafta motorová musí být dodána bez obsahu biosložek.

Nouzové zásoby České republiky se během loňského roku snížily na 87 dní. EU přitom po členských státech požaduje, aby měly rezervu minimálně na 90 dní. Za pokles mohou dva faktory – rostoucí ekonomika a zvýšení dovozu benzínu do České republiky. „Momentálně nám jde o to, doplnit tyto zásoby ropy a ropných produktů na 90 dní fungování státu. V řešení je také navýšení finančních prostředků od vlády, abychom těchto 90 dní splnili co nejdříve“ dodal předseda SSHR Pavel Švagr.

Publikováno dne 22. 5. 2017