V noci dne 11.10.2019 proběhlo cvičení, jak by v případě teroristického útoku, probíhala dekontaminace bojových chemických látek ze stanice metra a minimalizovaly se tak katastrofální následky, které by mohly ohrozit lidské životy. Při cvičení bylo nasazeno několik prototypů dekontaminačních zařízení v případě teroristického útoku, které vyvinula společnost DEKONTA, a. s. v rámci Programu bezpečnostního výzkumu ČR, spolupracující se SÚJCHBO (Státním ústavem jaderné, chemické a biologické ochrany).“ Jak já vždycky říkám, kdo je připraven není překvapen! Vidím to až jako naléhavou potřebu tyto cvičení opakovat co nejčastěji, právě na místech, jakým je metro a vůbec hromadná doprava, kde je obrovská koncentrace lidí, což se následně stává snadným cílem teroristických útoků,“ řekl předseda SSHR Pavel Švagr. 

Cvičení organizoval Dopravní podnik hlavního města Prahy včetně Hasičského záchranného sboru DP hl. m Prahy, za podpory Ministerstva vnitra ČR a ve spolupráci se Správou státních hmotných rezerv.

 

Předseda SSHR
Předseda SSHR

 

Dopravní podnik města Prahy cvičil dekontaminaci stanice metra Zličín
Dopravní podnik města Prahy cvičil dekontaminaci stanice metra Zličín

 

 

Publikováno dne 15. 10. 2019