Ze skladu v Sedlčanech včera odjelo 55 ks plicních ventilátorů v rámci humanitární pomoci pro Moldavsko, kterou schválila Vláda na návrh Ministerstva vnitra. S distribucí pomohli hasiči z HZS ČR.

„Naše zásoby ochranných pomůcek jsou dostačující, aktuálně máme v našich skladech přes 500 ks plicních ventilátorů, které jsme nakoupili či dostali darem. Dále jsme nakupovali 1800 ks přístrojů na podporu dýchání – HFNO, z nichž většina pomáhá v nemocnicích po celé republice,“ doplňuje předseda SSHR Pavel Švagr.

V českých nemocnicích dále slouží 80 ks plicních ventilátorů, které SSHR poskytla ze svých zásob dle pokynů Ministerstva zdravotnictví.

HZS nakládá humanitární pomoc pro Moldavsko
HZS nakládá humanitární pomoc pro Moldavsko

Publikováno dne 10. 2. 2021