Dle usnesení vlády České republiky ze dne 21.června 2017 č. 467 o uložení povinnosti využívat Národní elektronický nástroj při zadávání veřejných zakázek, je  Správa povinna používat Národní elektronický nástroj (dále „NEN“) od 1. července 2018. V souvislosti s touto skutečností má Správa zřízený nový profil zadavatele https://nen.nipez.cz/profil/SSHR.

V současné době začíná Správa jako zadavatel postupně veřejné zakázky administrovat v tomto elektronickém nástroji.NEN je komplexní elektronický nástroj pro administraci a zadávání veřejných zakázek a koncesí pro všechny kategorie veřejných zakázek a všechny kategorie zadavatelů. Pro subjekty, které nejsou v NEN zavedeny, je prvním krokem registrace. Detailní kroky od založení po odeslání žádosti o registraci dodavatele včetně informace o tom, jaké dokumenty musí být k žádosti přiloženy, naleznete v uživatelské příručce dostupné na webové stránce https://nen.nipez.cz/UzivatelskeInformace/UzivatelskePrirucky.

Upozorňujeme, že registrace subjektů trvá několik dní. V případě dotazů týkajících se registrace či jiných technických otázek a problémů spojených se systémem NEN, kontaktujte prosím technickou podporu provozovatele systému Hotline@nipez.cz nebo tel.: +420 841 888 841 (pracovní dny 7:00 – 18:00).

Publikováno dne 30. 4. 2018