Správa státních hmotných rezerv si dovoluje upozornit dodavatele na zavedení dynamického nákupního systému (DNS), který byl zřízen pro účely průběžného poptávání osobních ochranných pomůcek (OOP). Po dobu trvání DNS mají dodavatelé možnost žádat o zařazení do příslušných kategorií DNS, dle rozdělení na jednotlivé druhy OOP.

 V případě zájmu o realizaci dodávek OOP proto Správa doporučuje dodavatelům průběžně sledovat profil DNS Správy státních hmotných rezerv v Národním elektronickém nástroji na https://nen.nipez.cz/RegistrDNS.

 Žádost o zařazení do kategorií DNS se podává výhradně prostřednictvím NEN. Žádost je nutné podat přímo  do příslušné kategorie, o kterou má dodavatel zájem.

S případnými dotazy resp. potížemi ohledně postupu při podávání žádosti doporučujeme kontaktovat přímo technickou podporu NEN: https://nen.nipez.cz/

Publikováno dne 18. 1. 2021