Opět si Vás dovolujeme upozornit na zavedení dynamického nákupního systému (DNS), který byl zřízen pro účely průběžného poptávání osobních ochranných pomůcek (OOP/ZP).

Po dobu trvání DNS mají dodavatelé možnost žádat o zařazení do příslušných kategorií DNS, dle rozdělení na jednotlivé druhy OOP/ZP.

Vámi nabízená komodita je jednou z kategorií DNS.

V případě zájmu o realizaci dodávek OOP/ZP proto Správa doporučuje dodavatelům průběžně sledovat profil DNS Správy státních hmotných rezerv

v Národním elektronickém nástroji na https://nen.nipez.cz/RegistrDNS.

 Žádost o zařazení do kategorií DNS se podává výhradně prostřednictvím NEN.

Žádost je nutné podat přímo  do příslušné kategorie o kterou má dodavatel zájem.

S případnými dotazy resp. potížemi ohledně postupu při podávání žádosti doporučujeme kontaktovat přímo technickou podporu NEN: https://nen.nipez.cz/

 


 

However, our authority The Administration of State Material Reserves has prepared dynamic purchasing system (DPS) through we buy personal protective equipment (PPE) and disinfections if we need.

For the duration of the DPS suppliers have the opportunity to apply for inclusion in the relevant DPS categories, according to the division into individual types of PPE .

If you are interested in this system for more information you see The National Electronic Tool (NEN) for the public procurement at the link below:

https://nen.nipez.cz/RegistrDNS

On the website there are all necessary information what do you need to participate on the DPS.

The application for inclusion in the DPS categories is submitted exclusively through the NEN.

The application must be submitted directly to the relevant category in which the supplier is interested.

With any questions or if you have any problems with the application process, we recommend that you contact NEN technical support directly (ServiceDesk NEN) at the link bellow:

https://nen.nipez.cz/

We would like to remind you that all communication between the contracting authority and the supplier will be spoken in the Czech language only.

Publikováno dne 14. 1. 2022