Zadávací řízení jsou zadavatelem rozdělena na části. Zadavatel upozorňujeme dodavatele, že každá z těchto částí je považována za samostatnou veřejnou zakázku.

Nabídky podané dodavatelem do příslušné části veřejné zakázky tedy bude zadavatel posuzovat a hodnotit v dané části (tj. nabídky z jedné části není možné posuzovat a hodnotit v rámci jiné části veřejné zakázky).

Pokud tedy zadavatel v některé z částí veřejné zakázky neobdrží žádnou nabídku, bude taková část veřejné zakázky zrušena, bez ohledu na skutečnost, že v jiné části veřejné zakázky zadavatel obdržel více nabídek.

Příklad: Zadavatel obdrží 6 nabídek od šesti dodavatelů, přičemž všichni podají nabídku pouze pro první část VZ. Zadavatel provede posouzení a hodnocení pouze v této první části, přičemž smlouvu uzavře pouze s vybraným dodavatelem a části 2 až 6 VZ, ve kterých neobdržel žádnou nabídku bude nucen zrušit.

 

Publikováno dne 10. 6. 2020