V návaznosti na usnesení vlády č. 549 ze dne 18. května 2020 SSHR připravuje realizaci zadávacího řízení na pořízení osobních ochranných prostředků a zdravotnických prostředků do pohotovostních zásob. V souladu s uvedeným usnesením bude zadávací řízení vyhlášeno jako otevřené řízení dle ust. § 56 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Do 8. června 2020 SSHR očekává požadavky jednotlivých resortů na množství, které požadují do pohotovostních zásob pořídit, a následně bude otevřené řízení vyhlášeno. Otevřené řízení zahajuje zadavatel tím, že jej uveřejní ve Věstníku veřejných zakázek a na profilu zadavatele (https://nen.nipez.cz/profil/SSHR). Není však přípustné, aby zadavatel oslovil jakkoli velký okruh dodavatelů výzvou k podání nabídky. Žádáme proto všechny zájemce o účast v zadávacím řízení na doplnění pohotovostních zásob OOP a ZP, aby sledovali náš profil zadavatele a po vyhlášení se přihlásili do příslušného zadávacího řízení.

Specifikaci osobních ochranných prostředků a zdravotnických prostředků na stránkách MPO.

https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/sshr-nakoupi-do-statnich-rezerv-ochranne-pomucky-pro-pripadnou-druhou-vlnu-pandemie—254676/

 

Usneseni-vlady-Ceske-republiky-ze-dne-18--kvetna-2020-c--549

Publikováno dne 28. 5. 2020