V úterý v půl páté ráno byla v Mnichově po téměř 16ti hodinách jednání podepsána kupní smlouva mezi insolvenčním správcem společnosti Viktoriagruppe a zástupci společnosti Krailling Oils Development. Zároveň obě tyto strany podepsaly také dohodu se Správou státních hmotných rezerv o odvozu nafty.

Nový majitel skladu se v této dohodě zavázal do 8 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy opravit na své náklady železniční vlečku a další techniku potřebnou k vyskladnění nafty. SSHR pak po zprovoznění vlečky během 6 měsíců naftu odveze. Insolvenční správce se zase zavázal, že pokud během příštích 18 měsíců nepodá žalobu na určení vlastnictví nafty, tak po této lhůtě už nebude zpochybňovat, že nafta patří České republice. Zároveň také uznal pohledávku na chybějící naftu (6,3 mil. litrů).

Je to průlomové rozhodnutí. Insolvenční správce totiž až dosud České republice žádnou pohledávku neuznal.

Publikováno dne 13. 7. 2016