Dne 6.2. 2019 se uskutečnilo na Správě státních hmotných rezerv neformální pracovní jednání s předsedou SSHR Pavlem Švagrem a ředitelem Vojenského technického ústavu s.p. Jiřím Protivou. Hlavním tématem jednání bylo pokračování další spolupráce v letošním roce 2019 mezi SSHR a VTÚ s.p. a také rozsáhlá diskuze o nových trendech v bezpečnostní politice, jak České republiky, tak ostatních států. „Velmi oceňuji dosavadní spolupráci s Vojenským technickým ústavem a jsem rád, že v tomto roce budeme pokračovat a nadále tak využívat vysokou profesionalitu a schopnosti státního podniku VTÚ“, řekl předseda Správy Pavel Švagr.

Publikováno dne 11. 2. 2019