Předseda Správy státních hmotných rezerv Pavel Švagr dnes slavnostně podepsal kolektivní smlouvu s odborovými organizacemi. Ta umožní například zaměstnancům Správy státních hmotných rezerv využívat 5 dnů zdravotního placeného volna. „S výsledným zněním smlouvy jsme spokojeni, nakonec se podařilo najít kompromis“, shodli se šéfové odborových organizací Milan Buriánek a Petr Löbl. „Jednání byla dlouhá, ale férová. Jsem rád, že se podařilo smlouvu uzavřít“, dodal předseda správy Pavel Švagr. Smlouva nabyla účinnosti ode dne 19.4.2016.

Publikováno dne 19. 4. 2016