Dne 3. května 2017 proběhlo na Ředitelství HZS Libereckého kraje slavnostní předání Kontejneru pro nouzové přežití.. Akce se zúčastnil hejtman Libereckého kraje, zástupci SSHR, zástupci MV-GŘ HZS ČR, ředitel HZS Libereckého kraje, zástupci ZZS Libereckého kraje, KŘ Policie Libereckého kraje, ORP Libereckého kraje a zástupci výrobce kontejneru – KARBOX s.r.o. Stejné kontejnery Správa pořídila rovněž pro HZS hl. města Prahy, HZS Královéhradeckého a HZS Zlínského kraje.

Kontejnery slouží ke krátkodobému rychlému poskytnutí účinné a neodkladné pomoci obyvatelstvu postiženému mimořádnou událostí či krizovou situací. Stejně tak mohou být využity jako zázemí pro zasahující složky integrovaného záchranného systému (IZS). Kontejner umožňuje nepřetržitý provoz v rozmezí venkovní teploty – 30°C až + 50°C s využitím vlastních nebo externích zdrojů el. energie, tepla a vody.

Publikováno dne 5. 5. 2017