Správa státních hmotných rezerv podepsala se společnostmi Benzina a Čepro smlouvu, díky které se zvýší počet čerpacích stanic, na kterých je možné platit krizovou kartou SSHR.

Tyto karty slouží k odběru pohonných hmot pro vybrané složky Integrovaného záchranného systému při řešení krizových situací. Využívají je především jednotky Hasičského záchranného sboru a Policie ČR. Dosud bylo možné na tyto karty tankovat jen na 174 čerpacích stanicích EuroOil, které patří Čepru. Nyní se tato síť rozšíří o 340 stanic Benziny.

„Policistům i hasičům to zjednoduší přístup k pohonným hmotám během krizových situací, jako jsou například povodně. Díky síti 514 čerpacích stanic pokryjeme celé území České republiky,“ potvrdil předseda Správy státních hmotných rezerv Pavel Švagr.

„Spolupráci se složkami integrovaného záchranného systému jsme si vyzkoušeli již při povodních v roce 2002. Jsme si vědomi strategického významu pohonných hmot v podobných situacích a velmi rádi jsme se proto zapojili do projektu krizových karet Správy státních hmotných rezerv,“ říká Artur Śladowski, jednatel společnosti Benzina a dodává: „Dnes podepsaná smlouva jasně definuje efektivní a účinný postup v případě mimořádné situace. Krizová karta SSHR spolu s nastaveným informačním systémem zajistí bezodkladný výdej pohonných hmot v celé síti 340 čerpacích stanic Benzina dle potřeb státu. V rámci spolupráce bude Benzina složkám záchranného systému garantovat odběr paliv v požadovaném objemu.“

O poskytnutí hmotných rezerv při zásazích na postiženém území rozhoduje Vláda ČR. Naposledy využili hasiči a policisté Karty SSHR během povodní v roce 2013. Tehdy Správa státních hmotných rezerv vydala pro potřeby Integrovaného záchranného systému téměř 1 milion litrů benzinu, nafty a leteckého petroleje.

Publikováno dne 18. 12. 2014