Na základě usnesení vlády ze dne 14. 2. 2021 mohou lůžka nebo plicní ventilátory zapůjčené nemocnicím ze Správy státních hmotných rezerv zůstat v těchto zařízeních i po skončení nouzového stavu, a to 12 měsíců. Pokud by tak vláda nerozhodla, musely by nemocnice podle zákona zdravotnické vybavení vrátit do 60 dnů po skončení nouzového stavu.

„Nemocnice nebo hejtmani nemusejí mít obavu, zda je možné využít státní hmotné rezervy i po skončení nouzového stavu, a mohou se tak soustředit na jiné věci,“ uvedl předseda SSHR Pavel Švagr.

Usnesení se týká zásob, které jsou tuto chvíli v nemocnicích po celé republice. Konkrétně jde o 1018 lůžek, 1485 přístrojů na podporu dýchání a 168 plicních ventilátorů.

Vláda v rámci usnesení rozhodla také o poskytnutí osobních ochranných prostředků, zdravotnických prostředků a dezinfekce 6 měsíců od skončení nouzového stavu, a to správním úřadům, orgánům územní samosprávy, základním složkám integrovaného záchranného systému a nasazeným silám Armády České republiky, které se podílejí na řešení dopadů pandemie onemocnění COVID-19.

 

Publikováno dne 22. 2. 2021