Ve čtvrtek 7. 9. 2017 podepsal předseda Správy státních hmotných rezerv Ing. Pavel Švagr CSc. a děkan ČVUT FBMI prof. MUDr. Ivan Dylevský, CSc., společné Memorandum o spolupráci, podpoře a poskytování informací mezi Správou státních hmotných rezerv a Fakultou biomedicínského inženýrství ČVUT.

Jedná se vzájemnou spolupráci mezi SSHR a FBMI v podpoře poskytování informací ve vzdělávání a vědecko-výzkumné činnosti a také v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy. Hlavní náplní spolupráce bude společná výměna informací v oblasti výzkumu, vývoje, dále publikační, osvětová a pedagogická činnost. „ Jsem velmi rád, že díky této spolupráci bude Správa ještě více otevřená, těmto mladým a nadějným studentům, kteří se budou moci zúčastnit pracovních stáží na Správě státních hmotných rezerv a získat tak důležitou praxi v krizovém řízení.“ řekl předseda Správy Pavel Švagr.

SSHR je v současné době významným zaměstnavatelem absolventů FBMI ve studijním oboru Civilní nouzové plánování.

Publikováno dne 11. 9. 2017