Aktuálně mají nemocnice v České republice stále zapůjčeno 1616 ks HFNO přístrojů, 179 ks plicních ventilátorů, 841 zdravotnických lůžek.

„Co se týče jejich vracení, tak usnesením vlády z 5. listopadu 2021 č. 993 bylo rozhodnuto ve veřejném zájmu o bezúplatném převedení zdravotnických lůžek formou daru k podpoře činností souvisejících s řešením dopadů pandemie onemocnění COVID-19 do trvalého využití subjektům (poskytovatelům zdravotnických služeb), kterým byly poskytnuty do 5. listopadu 2021. Celkem bude takto převedeno 839 zdravotnických lůžek, které budou do ministerstvem zdravotnictví stanoveného objemu pohotovostních zásob dokoupeny.“ upřesnil předseda SSHR Pavel Švagr.

V době, kdy druhá vlna pandemie vrcholila a nemocnice se plnily pacienty s těžkým průběhem nemoci COVID-19, pomohla Správa státních hmotných rezerv navýšit jejich kapacitu. Do nemocnic po celé republice rozvezla téměř 1300 lůžek.

Vedle toho ale byla velká poptávka po přístrojích na podporu dýchání. SSHR proto do nemocnic poslala téměř 2 tisíce ks plicních ventilátorů a přístrojů na podporu dýchání (HFNO) v hodnotě přes 350 milionů korun.

Správa státních hmotných rezerv během druhé vlny pandemie vydala ze svých zásob více než 32 milionů ochranných zdravotnických pomůcek v celkové hodnotě přesahující půl miliardy korun (596 238 467 Kč).

Nouzové zásoby pomáhaly tam, kde to bylo potřeba. Mimo jiné také dětem v Klokáncích, v domovech pro seniory i sociálně slabým lidem. Celkem jsme pro jejich potřeby uvolnili více než 3 miliony ks respirátorů třídy FFP2 a téměř 9 milionů ks roušek.

Další pomoc mířila do školství.

Nakoupili jsme přes 15 milionů antigenních testů pro Ministerstvo školství, aby se děti mohly vrátit do škol.

V současné době má Správa státních hmotných rezerv ve svých skladech zhruba 170 milionů ks ochranných pomůcek.

 

Publikováno dne 8. 6. 2021