1. prosince v sídle SSHR proběhlo pravidelné jednání poradního orgánu předsedy SSHR pro krizové situace v oblasti ropy a ropných produktů. Zástupci ústředních státních orgánů a společností z petrolejářského průmyslu se i přes složitost aktuální situace shodli na tom, že i když problémy v tomto segmentu hospodářství nemají jednoduché a především levné řešení, je situace na trhu stabilní a zásoby ropy a ropných produktů pro ČR jsou dostatečné.

Publikováno dne 8. 12. 2022