Předseda SSHR Pavel Švagr podepsal s generálním ředitelem Hasičského záchranného sboru ČR brig. gen. Drahoslavem Rybou novou Dohodu o spolupráci a Zápis o ochraňování majetku ČR. K podpisu nové dohody a zápisu došlo v důsledku probíhající novely zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky. Zástupci obou organizací také jednali o vytváření pohotovostních zásob pro potřeby Hasičského záchranného sboru ČR na léta 2017 – 2018.

Publikováno dne 9. 11. 2015